magyar-román szótár

új keresés


a betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 1301-1313

ácsorog  vb. intr. a sta gură-cască
ácsozat  s. lemnărie f.
ad  vb.
I. tr.
1. a da; könyvet ad-valakinek a da cuiva o carte;
2. a vinde, a da; hogy adja a salátát? cu cât vinzi salata?, cum dai salata?;
3. a da (la...), a trimite; iskolába ad valakit a da pe cineva la şcoală;
4. a da; választ ad a da răspuns;
5. (kitüntetést) a conferi, a da;
6. a da; jogot ad valamire a da drept la ceva. -
II. intr.
1. a da; mindig adott a szegényeknek tot-deauna a dat săracilor;
2. geom., mat. adva van egy kör este dat un cerc;
3 . majd adok én neked! îţi dau eu ţie! adja ő még alább is o să lase el şi mai moale;
4. ad
valakire a lua pe cineva în seamă
adag  s.
1. alim. porţie, raţie f.;
2. doză f.;
3. metal. şarjă, încărcătură f.
adagol  vb. tr.
1. a împărţi în porţii (sau în raţii);
2. a raţionaliza;
3. chim., med. a doza;
4. a încărca
adakoz|ik  vb. intr. a face daruri; (vmely célra) a face donaţii
adakozó  
I. adj. darnic; generos. -
II. s.
1. persoană f. darnică;
2. donator m., (nő) donatoare f.
adalék  s.
1. şt. (új adat, észrevétel) contribuţie f.;
2. chim., metal, adaos n.
ádámcsutka  s. mărul n. lui Adam, nodul n. gâtului
adás  s.
1. dat n., dare f.;
2. radio, tel. emisiune f.; magyar nyelvű adás emisiune în limba maghiară;
3. tv. transmisie f.; egyenes adás transmisi(un)e directă
adásvétel  s. vânzare-cumpărare f.
adásvételi  adj., jur. de vânzare-cumpărare; adásvételiszerződés contract de vânzare-cumpărare
adat  s.
1. date f.pl.; személyi adatok date personale;
2. (bizonyíték, dokumentum) document n.
adatgyűjtés  s. culegere f. de date; documentare, documentaţie f.
ádáz  adj.
1. (harc, küzdelem) înverşunat, îndârjit, aprig;
2. (pillantás) feroce
addig  adv.
1. (hely) până acolo;
2. (idő) până atunci; addigamíg ... până când ..., atâta vreme cât...
adjunktus  s., învăţ. lector m.
adminisztrátor  s., of. (ügyintéző, ügykezelő) administrator m.
adó1   s. impozit n.
adó2   s., tel. post n. de emisiune, emiţător n.
adó-vevő  adj., radio. adó-vevő készülék aparat de emisiune şi recepţie
adóállomás  s., tel. post n. de emisiune (sau de emisie), emiţător n.
adóbehajtás  s. încasare (sau percepere) f. de impozite
adócsalás  s., jur. evaziune f. fiscală
adód|ik  vb. intr.
1. a se întâmpla
2. a se oferi, a se da; ha alkalom adódik dacă se iveşte o ocazie
adófizető  s. contribuabil m.
adogat  vb. tr.
1. a da întruna;
2. sp. a pasa;
3. sp. a servi
adóhivatal  s. administraţia f. fiscală
adókivetés  s., of. impunere f.
adoma  s., pret. anecdotă pop. snoavă f.
adomány  s.
1. donaţie f.; dar n.;
2. (alamizsna) milă, milostenie, ofrandă f.
adományoz  vb. tr.
1. a dona; a dărui;
2. (címet, kitüntetést) a conferi
adományozás  s.
1. dăruire, donare ; donaţie f.;
2. (kitüntetésé) conferire f.
adómentes  adj., of. scutit de impozite
adós  
I. adj. dator. -
II. s. datornic, debitor m.
adósság  s. datorie f.; adósságot csinál a face datorii
adószedő  s. încasator m. de impozite; înv. perceptor m.
adott  adj. dat; adottesetben în cazul dat; adottszó cuvântul dat; egy adott pillanatban la un moment dat
adottság  s. aptitudine f.
adóz|ik  vb. intr.
1. a plăti impozite;
2. fig. elismeréssel adózik valakinek a recunoaşte meritele cuiva
adszorpció  s., chim., fiz. adsorbţie f.
aerodinamika  s., fiz. aerodinamică f.
aerométer  s., fiz. (légsűrűségmérő) aerometru n.
aerosztatika  s., tehn. aerostatică f.
affektál  vb. intr. a-şi da aere
afféle  pron.
1. alde;
2. din ăia, din alea
áfonya  s.
1. bot. (cserje) afin m.;
2. (gyümölcs)
afină f.; fekete áfonya afină neagră; vörös áfonya merişor n.
afrikai  
I. adj. african; afrikaiország ţară africană; afrikainő femeie africană, africancă f.
- II. s. african m.
ág  s.
1. creangă, ramură, cracă f.;
2. geogr. braţ n.;
3. ramură; a fizika ágai ramurile fizicii;
4. fig. eszem ágában sincs
nici prin minte nu-mi trece
agancs  s. corn n. (de cerb), coarnele cerbului