román állambiztonsági szótár


keresés a szótárban


Felhasznált forrásanyag


» Cristian Troncotã: Istoria securitãþii regimului comunist din România, vol I., Institutul Naþional pentru Studiul Totalitarismului, Buc., 2003.
» Domokos Péter: Így figyeltek téged. Európai Idõ 1990. március 9.
» (coord.: Florica Dobre): Securitate vol. I., (1948-1967) Editura Enciclopedicã, Buc., 2006.
» Carmen Chivu - Mihai Albu: Noi ºi Securitatea - Viaþa privatã ºi publicã în perioada comunistã, aºa cum reiese din tehnica operativã. 2006, Piteºti, Editura Paralela 45.
» Marius Oprea: Banalitatea rãului - O istorie a Securitãþii în documente (1949-1989), Iaºi, 2002, Polirom.
» Silviu B. Moldovan, Cristina Anisescu, Mirela Matiu: "Partiturile" Securitatii- Directive, ordine, instructiuni (1947-1987), Editura Nemira, 2007
» A budapesti Open Society Archives honlapján lévõ Állambiztonsági Értelmezõ Kéziszótár (https://www.osa.ceu.hu/files/fa/357/szotar.CEwin.html)