magyar-román szótár

új keresés


a betű

Lapozás: 1-50 ... 1251-1300 | 1301-1313

azonnali  adj.
1. imediat, pe loc; azonnalimegoldás soluţie pe loc;
2. prompt; azonnalikiszolgálás servire promptă
azonos  adj., pret.
1. identic; azonosvalakivel a fi identic cu cineva;
2. egal; azonosmértékben în egală măsură;
3. acelaşi, aceeaşi, constant; azonos hőmérséklet aceeaşi temperatură
azonosít  vb. tr. a identifica
azonosság  s. identitate f.
azonosul  vb. intr., pret. (azonossá válik) a se identifica
azontúl  adv. după aceea
azóta  adv. de atunci
ázsiai  
1. adj. asiatic; az ázsiai népek popoarele asiatice. -
II. s. asiatic m.; az ázsiaiak asiaticii m. pl.
aztán  
I. adv.
1. apoi, după aceea, pe urmă; és aztán mit csinálsz? şi apoi ce faci?;
2. ez aztán a férfi ăsta-i bărbat, asta se cheamă bărbat. -
II. conj.
1. apoi;
2. hát aztán! şi apoi, ei şi!
áztat  vb. tr.
1. (kendert) a topi;
2. (fehérneműt) a muia, a înmuia;
3. (földet) a uda;
4. (tenger) a scălda
áztató  s.
1. topitorie f.;
2. (kenderáztató) topilă f.
azután  adv.
1. apoi, după aceea, pe urmă;
2. mai târziu; három nappal azután trei zile mai târziu
azzal  
I. pron.
1. cu acela m. sg., cu aceea f.sg.; azzal az emberrel cu omul acela; azzalaz autóval cu maşina aceea;
2. azzala kéréssel fordult hozzám, hogy ... mi s-a adresat cu rugămintea să ...; azzal a feltétellel cu condiţia să ...
- II. adv. imediat; felállt s azzal elment s-a sculat şi a plecat imediat