román állambiztonsági szótár


keresés a szótárban


Román állambiztonsági szótárAz összeállítás célja a Securitate iratait kutatók segítése a leggyakrabban használt technikai fogalmak magyarra fordításával, meghatározásával, illetve a Securitate szervezeti felépítésének bemutatásával. A magyarul beszélő Securitate tagok is a román nyelvű terminológiát használták, a különféle kifejezéseknek soha nem volt kialakult, egységesen elfogadott magyar megfelelőjük, ezért összeállításunkban megkísérlünk egy szükséges magyar nyelvű szaknyelvezetet kialakítani. Összeállításunk forrásául a vonatkozó román szakirodalom szolgált, amelyben több helyütt egymással nem egyező adatok szerepelnek, ezeket zárójelben vagy szögletes zárójelben tüntettük fel.