magyar-román szótár

új keresés


u betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 ... 451-470

uborka  s. castravete m.; kovászos uborka castraveţi muraţi
uborkasaláta  s. salată f. de castraveţi
uborkaszezon  s., fam. sezon n. mort
ücsörög  vb. intr.,fam. (tétlenül üldögél) a sta degeaba, a pierde vremea
üde  adj., pret.
1. proaspăt, fraged;
2. (kellemes, frissítő, tiszta) plăcut, curat, proaspăt; üdelevegő aer proaspăt
üdít  vb. tr. (şi intr.) a înviora, a împrospăta
üdítő  adj.
1. înviorător;
2. üdítőital răcoritoare f., băutură răcoritoare
üdül  vb. intr. a fi în vilegiatură, a fi la odihnă
üdülő  
1. (épület) casă f. de odihnă;
2. (személy) vilegiaturist m.
üdülőhely  s. staţiune f. climaterică
üdültetés  s. trimitere f. la odihnă
udvar  s.
1. curte, ogradă f.;
2. ist curte; királyi udvar curtea regală;
3. astr. (fényudvar) halo n.
udvarház  s., înv. (nemesi lakóház vidéken) conac n.
udvarhölgy  s., ist. doamnă f. de onoare
udvari  adj.
1. care dă spre (sau în) curte; udvari ablak fereastră care dă în curte;
2. ist. de curte; udvari bolond bufon, măscărici m.
udvarias  adj. politicos
udvariasság  s. politeţe f.
udvariatlan  adj. nepoliticos
udvarlás  s. curte, curtare f.
udvarló  s. persoană f. (sau cavaler m.) care face curte unei femei, curtezan m.
udvarol  vb. intr. a curta, a face curte (unei femei)
udvaronc  s., înv. (szolgalelkű udvari ember) curtean m. slugarnic
üdvlövés  s. salvă f.
üdvös  adj. salutar
üdvözlés  s. salutare f.
üdvözlet  s.
1. complimente n. pl.; salutare f.; szívélyes üdvözlettel cusalutări cordiale;
2. (jókívánság) új évi üdvözlet felicitare f. de Anul Nou
üdvözlő  adj.
1. care salută (pe cineva sau ceva);
2. de felicitare; f. távirat telegramă de felicitare
üdvözlőlap  s. felicitare f.
üdvözöl  vb. tr.
1. a saluta; kalapját levéve üdvözölvalakit a saluta pe cineva scoţându-şi pălăria;
2. (vmilyen alkalomból) a felicita, a exprima urări de bine
ugar  s., agr. ogor n., moină f.
ugarol  vb. tr., agr. a ogori
ugat  vb. intr. (şi tr.) a lătra
ugatás  s. lătrat n.
üget  vb. intr. a merge la trap
ügetőverseny  s., sp. concurs n. de trap
üggyel-bajjal  adv. cu mare greutate, cu chiu cu vai
ugr|ik  vb. intr. a sări
ugrál  vb. intr.
1. a face sărituri (sau salturi) repetate;
2. peior. (ügyetlenül táncol) a ţopăi
ugrándoz|ik  vb. intr. a se juca sărind, a sălta; a zbengui, a zburda
ugrándozás  s.
1. săltătură f.;
2. (hancúrozás) zbenguială f.
ugrás  s.
1. săritură f.; egy ugrással într-o săritură;
2. fig., pret. salt n.; minőségi ugrás salt calitativ
ugródeszka  s., sp.
1. prag n. (la săritură în lungime şi la triplu salt);
2. (trambulin) trambulină f.
ugrókötél  s., joc., sp. cordon n. pentru (sau de) sărituri
ugróléc  s., sp.
1. (magas- és rúdugrásban) ştachetă f.;
2. schiuri n. pl. de sărituri
ugrótorony  s., sp. turn n. pentru sărituri
úgy  adv.
1. aşa; úgy legyen! aşa să fie!; úgy van! aşa este!, aşa-i!; nem úgy van! nu-i aşa!; így is, úgy is şi aşa, şi aşa;
2. úgytesz, mintha ... se face că ...;
3. cam, aproximativ; úgy húszan cam douăzeci
ügy  s.
1. chestiune, problemă f.; családi ügyek chestiuni familiale;
2. cauză f.; nyert ügye van a avea câştig de cauză;
3. caz n.; kivizsgálja az ügyet a ancheta cazul;
4. valakinek a keze ügyébe(n) la îndemâna (sau la mâna) cuiva
úgy-ahogy  adv. într-o măsură oarecare
ugyan  I. adv., fam. 1. (bizony) sigur, cu siguranţă; 2. (vajon) oare; ugyan mit akarhat? ce vrea oare? - II. conj. cu toate că, deşi; helyes ugyan, de ... deşi e corect, totuşi ... - III. interj. 1. aş, da de unde; 2. ia; ugyan menj innen (sau már)! ia, du-te de aici!
ugyanakkor  adv.
1. tot atunci, în acelaşi timp;
2. (egyszersmind) totodată