magyar-román szótár

új keresés


t betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 1401-1448

takarékosság  s.
1. spirit n. de economie;
2. (takarékos gazdálkodás) economie f.
takarékpénztár  s. casă f. de economii
takarít  vb. tr. (helyiséget) a curăţa, a deretica, a face curăţenie; takarít a lakásban a curăţa prin casă
takarítónő  s. femeie f. de serviciu, îngrijitoare f.
takarmány  s. nutreţ, furaj n.
takarmánynövény  s. plantă f. furajeră, plantă de nutreţ
takaró  s.
1. (pokróc, paplan stb.) pătură, plapumă, pop. învelitoare f.;
2. cuvertură, învelitoare, acoperitoare f.
taktika  s. tactică f.
tál  s. castron n.
talaj  s. sol, pământ, teren n.
talajgyakorlat  s., sp. exerciţii n. pl. la sol
talajtorna  s., sp. gimnastică f. la sol
talajvíz  s., geol. apă f. freatică, apă subterană
talál  vb.
I. tr.
1. a găsi;
2. (keresés után megtalál) a găsi după căutări;
3. fig. a găsi; kibúvót talál a găsi o cale de ieşire; megoldást talál a găsi o soluţie. -
II. intr.
1. valakire talál a da de cineva;
2. egymásra találtak se potrivesc bine;
3. magára talál
a. a ajunge în acord cu cei din jur,
b. a-şirecâştiga încrederea în sine;
4. a nimeri; végre ide találtam în sfârşit am nimerit aici;
5. találva érzi magát a se simţi vizat
tálal  vb. tr. a servi, a aduce la masă mâncarea, a pune mâncarea pe masă
találékony  adj. inventiv; ingenios
találkoz|ik  vb. intr.
1. a se întâlni; találkozik valakivel a se întâlni cu cineva;
2. (több dolog érintkezik, összeér) a se întâlni; a se uni; az utak találkoznak drumurile se întâlnesc
találkozó  s.
1. întâlnire f.;
2. reuniune, întrunire f.;
3. publ. (sportmérkőzés) întâlnire (sportivă)
találmány  s. invenţie f.
talány  s. (rejtély) enigmă, taină f.; mister n.
talapzat  s. piedestal, soclu, postament n.
tálca  s. tavă f. (de servit)
talp  s.
1. (láb alsó felülete) talpă f.;
2. (lábbelié) talpă;
3. (talpbőr) talpă;
4. (bizonyos tárgyaké) talpă; a pohár talpa talpa paharului
talpbélés  s. taban; branţ n.
talpbetét  s.
1. branţ n.;
2. (lúdtalpbetét) suport n. pentru picior plat
talpraesett  adj. dezgheţat, isteţ, priceput
tályog  s. abces n.
támad  vb.
I. intr.
1. a se stârni, a se porni, a se isca; szél támadt s-a stârnit vântul;
2. a izbucni; tűz támadt a izbucnit un foc;
3. a ataca, a începe un atac;
4. a se năpusti la cineva (sau asupra cuiva);
5. sp. a ataca. -
II. tr.
1. a ataca, a da un atac;
2. sp. a ataca; a szélsőt támadja a ataca pe extrema;
3. fig. a ataca; támadja az ellenzéket a ataca opoziţia
támadás  s.
1. şi sp. atac n.,ofensivă f.;
2. (szóban, írásban) atac
támasz  s.
1. proptea f.;
2. sprijin; reazem n.;
3. sprijin; a család támasza sprijinul familiei
támaszkod|ik  vb. intr.
1. a se sprijini de …, a se rezema pe …;
2. a fi susţinut de ceva, a se sprijini pe ceva; a tető oszlopokra támaszkodik acoperişul e susţinut de stâlpi;
3. a se baza (sau a se bizui) pe ajutorul cuiva, a se sprijini (pe cineva)
támaszt  vb. tr.
1. (valamihez) a sprijini, a rezema, a propti; falhoz támasztja a létrát a rezema scara de perete;
2. (valamivel) a sprijini (sau a propti) cu ceva; dúccal támasztja a falat a sprijini peretele cu bârne;
3. (létrehoz, előidéz) a provoca, a stârni; kételyt támaszt a provoca nedumeriri
támogat  vb. tr.
1. a sprijini, a susţine; beteget támogat a sprijini un bolnav;
2. (anyagilag segít) a ajuta, a susţine (materialiceşte)
támogatás  s.
1. sprijinire f., sprijin n.;
2. ajutor, sprijin n.; anyagi támogatás sprijin material
támolyog  vb. intr.
1. (tántorog) a se clătina, a se împletici;
2. (szédeleg) a umbla ameţit, a se mişca cu greu
tan  s.
1. doctrină f.;
2. învăţătură f.
tanács  s.
1. sfat n., pop. povaţă f.;
2. (tanácskozás, megbeszélés) consfătuire f.;
3. consiliu n.
tanácskoz|ik  vb. intr. a se sfătui, a se consulta
tanácskozás  s. consfătuire f.
tanácsol  vb. tr. a sfătui (pe cineva) să facă ceva, a recomanda
tanácsos  
I. adj. recomandabil, indicat; nem tanácsos nu e recomandabil. -
II. s. consilier m.
tanácstag  s.membru m. în (sau de) consiliu
tanácstalan  adj. dezorientat
tanácsterem  s. sală f. de consiliu
tanakod|ik  vb. intr. a se sfătui
tananyag  s., învăţ, materie f. de învăţământ
tanár  s. profesor m.
tanári  
I. adj.
1. profesoral; de profesor; tanári kar corpul profesoral; tanári szoba sală profesorală;
2. tanáritestület corp didactic. -
II. s., fam. sală f. profesorală
tanárnő  s. profesoară f.
tanársegéd  s. asistent m. (universitar)