magyar-román szótár

új keresés


t betű

Lapozás: 1-50 ... 1351-1400 | 1401-1448

tüzér  s., mil. artilerist, tunar m.
tüzérség  s., mil. artilerie f.
tüzérségi  adj. de artilerie
tüzes  adj.
1. încins; roşu; tüzesvas fier roşu;
2. fig. aprins, înflăcărat
tűzeset  s., of. incendiu n., caz n. de incendiu
tüzesít  vb. tr. a încălzi la incandescenţă
tüzesvérű  adj. pasionat; plin de temperament
tüzetes  adj., pret. amănunţit, detailat
tüzetesen  adv., pret. cu de-amănuntul, detailat, (în mod) amănunţit
tűzfal  s., constr. calcan n., zid n. antifoc
tűzfészek  s.
1. focar n. de incendiu;
2. fig. focar n.
tűzhányó  s. vulcan m.
tűzharc  s., mil. luptă cu arma de foc, schimb n. de focuri
tűzhely  s.
1. (konyhában) vatră f.;
2. (takaréktűzhely) plită f., maşină f. de gătit;
3. családi tűzhely vatră, cămin n. (părintesc)
tűzifa  s. lemne n. pl. de foc
tűzijáték  s. foc n. de artificii
tűzkár  s., of. pagubă (sau daună) f. pricinuită de incendiu
tűzkárosult  s. sinistrat m. de incendiu
tűzkeresztség  s., pret. botezul n. focului
tűzkő  s. cremene f., piatră f. de brichetă
túzok  s. dropie f.
tűzoltó  s. pompier m.
tűzoltókészülék  s. extinctor, stingător n. (de incendiu)
tűzoltókocsi  s. autovehicul n. cu pompă de incendiu
tűzoltóság  s. pompierii m. pl., corpul n. pompierilor
tűzpiros  adj. roşu-aprins, de culoarea focului
tűzpiszkáló  s. vătrai n.
tűzrőlpattant  adj. plin de temperament, plin de vioiciune, drăcos
tűzszekrény  s., ferov. cutie f. de foc de locomotivă
tűzszerész  s.
1. tehn. pirotehnician m.;
2. mil. artificier m.
tűzvész  s. incendiu n.
tűzveszély  s. pericol n. de incendiu
tűzveszélyes  adj. inflamabil
tűzvonal  s., mil. linie f. de foc
tűzzel-vassal  adv.,pret. prin foc şi sabie
tviszt  s. (társastánc) twist n.
tyúk  s.
1. găină f.;
2. (tyúkhús) carne f. de găină
tyúkeszű  adj., fam., ir. prost, uituc, fig. mărginit
tyúkhúr  s., bot. răcovină f.
tyúkhús  s carne f. de găină
tyúkketrec  s. coteţ n. de găini
tyúkól  s., v.
tyúkketrec
tyúkper  s., ir. proces n. mărunt, proces pentru lucruri mărunte
tyúkszem  s. bătătură f. (la picior)
tyúkszemvágó  s., fam. (lábápoló, pedikűrös) pedichiurist m., (nő) pedichiuristă f.
tyúktenyésztés  s. creşterea f. găinilor, avicultură f.
tyúktojás  s. ou n. de găină
tyúktolvaj  s.
1. găinar m., hoţ m. de găini;
2. ir. borfaş, găinar m., hoţ de lucruri mărunte