magyar-román szótár

új keresés


i betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 551-581

idejövet  adv. venind aici (sau încoace)
ideküld  vb. tr. a trimite aici
idelátsz|ik  vb. intr. a se vedea până aici
idén  adv. anul acesta
identitás  s., şt. (azonosság) identitate f.
idény  s.
1. sezon n.;
2. stagiune f.; színházi idény stagiune teatrală
idénycikk  s. articol n. de sezon
idénymunka  s. muncă f. sezonieră
idestova  adv.
1. (hamarosan) în curând;
2. (szinte) aproape, aproximativ
ideszemtelenked|ik  vb. intr.,peior. a avea obrazul (sau tupeul) să vină aici (nechemat)
idétlen  adj.
1. (alak) diform;
2. (tréfa) lipsit de gust;
3. (ügyetlen) neîndemânatic
idevágó  adj. privitor la aceasta
idevaló  adj. de aici, din localitate
idéz  vb. tr.
1. (hatóság elé) a cita;
2. a evoca; a múltat idézi a evoca trecutul;
3. emlékezetébe idéz a-şi aduce aminte;
4. a cita; Petőfitől idéz a cita din Petőfi
idézés  s.
1. (szövegé) citare f.;
2. of. citaţie f.; idézést kapott a primit citaţie
idézet  s. citat n.
idézőjel  s. ghilimele f. pl.
idő  s.
1. timp n. vreme; egy idő óta de la o vreme încoace; nincs rá ideje a nu avea timp; múlik az idő timpul trece;
2. fiz. timp;
3. (vminek az időpontja) timp; az érkezés ideje timpul sosirii;
4. idő
előtt înainte de termen;
5. timp, moment n. itt az ideje a sosit timpul (pentru ceva);
6. oră f.; pontos idő ora exactă;
7. dată f.; születési ideje data naşterii;
8. szolgálati idő vechime în câmpul muncii;
9. (időjárás) vreme, timp; milyen idő van? cum e timpul?;
10. şt perioadă f.;
11. (időszámítás, időmérés) oră f.; közép-európai idő szerint după ora Europei centrale;
12. lingv. (igeidő) timp; múlt idő timpul trecut
időálló  adj. durabil
időhatározó  s., lingv. complement n. circumstanţial de timp
időhúzás  s.
1. tărăgăneală f.;
2. sp. tragere f. de timp
időjárás  s. timp n., vreme f.; változó időjárás vreme instabilă; várható időjárás timpul probabil
időjárás-jelentés  s. buletin n. meteorologic
időköz  s. interval n. (de timp), răstimp n.
időközben  adv. între timp
időleges  adj., pret. (rövid ideig tartó) vremelnic, temporar
idom  s.
1. geom. figură f.;
2. metal. profil n.
időmérés  s.
1. măsurarea f. timpului;
2. cronometraj n., cronometrare f.
időmértékes  adj., filol. metric
idomít  vb. tr.
1. (állatot) a dresa;
2 . fig.,peior. (embert)
adresa;
3. rar (alakit) a modela
idomító  s. dresor m.
idomszer  s., tehn. calibru, şablon n.
idomtalan  adj. diform
idomul  vb. intr.
1. a se forma, a se modela;
2. (alkalmazkodik) a se adapta
időnként  adv.
1. (bizonyos időközben) din când în când, din timp în timp;
2. (meg-szakításokkal) cu intermitenţe
időpont  s. dată f.; az összejövetel időpontja data întrunirii
időrend  s. (időbeli sorrend) ordine f. cronologică
időrendi  adj. cronologic
idős  adj.
1. în vârstă; vârstnic; bătrân;
2. milyen idős? ce vârstă are?, câţi ani are?
időszak  s. perioadă f.
időszaki  adj. periodic; időszaki kiadvány publicaţie periodică
időszakos  adj.
1. intermitent; időszakos forrás izvor intermitent;
2. periodic; időszakos munka muncă periodică
időszámítás  s.
1. eră f.; időszámításunk előtt înaintea erei noastre, înainte de Hristos;
2. orar n.; nyári időszámítás orar de vară; téli időszámítás orar de iarnă
időszerű  adj. actual
időtartam  s. durată f.
időváltozás  s. schimbarea f. vremii
időz|ik  vb. intr.
1. (vhol) a sta prea mult (undeva), a zăbovi (undeva), a întârzia (undeva);
2. pret. időzik valaminél a zăbovi la o problemă
időzés  s. zăbavă f.
időzít  vb. tr.
1. mil., tehn. (bizonyos időpontra beállít) a temporiza;
2. pret. a fixa timpul unei acţiuni
időzített  adj., mil., tehn. temporizat; időzített bomba bombă temporizată