magyar-román szótár

új keresés


c betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 ... 701-734

cafat  s. zdreanţă, fleandură f.; pop., fam. ferfeniţă f.
cafatos  adj. zdrenţăros, zdrenţuit, pop., fam. ferfeniţos
cáfol  vb. tr. a dezminţi; cáfolja a hírt a dezminţi ştirea
cáfolat  s. dezminţire f.
cafrang  s.
1. (haszontalan cifraság) zorzoane f.;
2. înv. (rojt, sallang) ciucure f.
cakk  s. colţ, colţişor m.
cakkos  adj. cu colţi
cammog  vb. intr. a merge greoi (sau alene)
cápa  s. rechin m.
cár  s., ist. ţar m.
cári  adj., ist. ţarist
cárizmus  s., ist. ţarism n.
cécó  s., fam.
1. (zajos mulatozás) chef n. mare, zaiafet n.
2. (lármás jelenet) tărăboi n., hărmălaie, zarvă;
3. (fölösleges parádé, hűhó) paradă f., fast n.
cédrus  s., bot. cedru m.
cédula  s.
1. (adatfeljegyzésre) fişă f.;
2. (alkalmi feljegyzésre) bilet, bileţel n.
3. (papírdarabka) fiţuică f.
cég  s. firmă f.
cégbejegyzés  s. înregistrarea f. unei firme
cégér  s.
1. firmă;
2. (reklám, hírverés) reclamă; jó bornak nem kell cégér calul bun se vinde din grajd
cégéres  adj.
1. cu firmă, cu emblemă;
2. peior. (hírhedt) faimos, notoriu, patentat; cégéres gazember ticălos patentat
cégjelzés  s. marcă f. a fabricii, emblemă, siglă f.
cégtábla  s. firmă f.
céh  s., ist. breaslă f.
cékla  s. sfeclă f. (roşie)
cél  s.
1. scop n.; eléri célját a-şi atinge scopul;
2. (vminek az értelme) rost, sens n.;
3. ţintă; ţel n.; célba vesz a lua la ţintă;
4. sp. linie f. de sosire; befut a célba a trece linia de sosire
célgömb  s. miră f., cătare f. (la armă)
célhatározó  s., lingv. complement n. circumstanţial de scop
célhatározói  adj., lingv. final; célhatározói
mellékmondat
propoziţie finală
célkitűzés  s. stabilirea f. obiectivului
cella  s.
1. (zárka) celulă f.;
2. (szerzetesi szoba) chilie f.;
3. electr., tel. celulă f.
céllövés  s. tir n.
céllövészet  s., mil. tragere f. la ţintă
céllövő  s. ţintaş, trăgător m. (la ţintă)
celluloid  s. celuloid n.
cellulóz  s., chim. celuloză f.
celofán  s. celofan n.
céloz  vb.
I. intr.
1. a ochi, a ţinti, a viza;
2. fig. a face aluzie (la cineva, la ceva). -
II. tr. a ochi, a ţinti
célozgat  vb. intr.
1. rar (többször, hosszasan) a ţinti (sau a ochi) îndelung;
2. fig. a face aluzii la ceva
célpont  s. ţintă f., obiectiv n.
célratörő  adj. care urmăreşte cu fermitate atingerea unui ţel
célravezető  adj., pret. corespunzător scopului, eficace, util
célszerű  adj.
1. (eljárás) oportun;
2. (tárgy, gép) practic
célszerűtlen  adj.
1. inoportun, neoportun;
2. nepractic
céltábla  s. ţintă f.
céltalan  adj.
1. (cél nélkül való) fără ţintă, fără scop;
2. (hiábavaló) inutil; fără rost
céltudatos  adj. hotărât, care ştie ce vrea
célzás  s.
1. ochire, ţintire f.; vizare f.;
2. fig. aluzie
célzat  s. tendinţă f.
célzatos  adj. tendenţios
cement  s. ciment n.
cementál  vb. tr.
1. metal. a cementa;
2. constr. a cimenta