román-magyar szótár

új keresés


u betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 ... 251-280

ubicuitaten fn, vall mindenütt jelenvalóság
ucenic -ă, -i, -eh és n fn
1. ipari tanuló, inas, rég tanonc;
2. átv tanítványa, követője (vkinek)
ucenic|ie -ii n fn inaskodás
ucideucid, ucis ts i megöl, meggyilkol
ucigaş -ă, -i, -e h és n fn gyilkos
ucigăt|or -oare, -ori, -oare mn gyilkos
ucrain|ean -eană, -eni, -enemn és h, n fn ukrán
ududă; uzi, ude mn
1. vizes;
2. nedves, nyirkos
udaud, udat i
I. ts
1. áztat (esőről);
2. bevizez, összevizez;
3. megnedvesít;
4. (meg)öntöz. -
II. vissz
1. (meg)ázik;
2. bevizezi magát;
3. átázik (cipő);
4. (meg)nedvesedik;
5. (a urina) vizel
udătur|ă -i n fn
1. öntözés, locsolás;
2. ital
uger -e s fn tőgy
uguir|e -in fn turbékolás
uim|i -esc, -it i
I. ts
1. bámulatba ejt, elámít;
2. meglep. -
II. vissz elámul, csodálkozik
uimir|e -i n fn
1. bámulat;
2. meglepődés
uimit|or -oare, -ori, -oare mn
1. bámulatos, csodálatos;
2. meglepő
uita1 uit, uitat i
I. ts
1. (el)felejt;
2. ottfelejt, otthagy. -
II. tn megfeledkezik
uita2 uit, uitat vissz i
1. néz, tekint;
2. (meg)néz;
3. átv figyelembe vesz
uit|are -ărin fn
1. elfelejtés; a da uitării elfelejt;
2. feledés;
3. uitare de sine önfeledtség, álmodozás
uitătur|ă -i n fn nézés, tekintet
uite isz
1. nézd csak!, nini!;
2. no lám!
uituc -ă, -i, -e mn feledékeny
uituc|eală -elin fn
1. feledékenység;
2. szórakozottság
uium -uri s fn őrlési vám
ulc|ea -ele n fn csupor, bögre
ulcer -e s fn, orv fekély
ulceraţ|ie -ii n fn, orv fekélyesedés
ulcer|os -oasă, -oşi, -oase mn, orv fekélyes
ule|i -iuri s fn olaj
ulei|os -oasă, -oşi, -oase mn olajos, olaj-
uliţ|ă -en fn utca
uli|u -i h fn, áll héja, nép ülü
ulm -i h fn, növ szil(fa)
ulteri|or -ori, -oare, -oară mn
I. utólagos. -
II. hsz utólag, utólagosan
ultim -ă, -i, -e mn
1. utolsó, végső;
2. ultima oră lapzárta, legfrissebb hírek
ultimatum -uri s fn ultimátum
ultragi|a -ez, -at ts i, jog durván megsért, sérteget
ultraj -e s fn, jog sértés
ultramarin s fn ultramarin
ultramicrosc|op -oape s fn, fiz ultramikroszkóp
ultrascur|t -tă, -ţi, -te mn
1. (foarte scurt) nagyon rövid;
2. fiz raze ultrascurte ultrarövidhullám
ultrasensibil -ă, -i, -emn túlérzékeny
ultrasunet -e s fn, fiz ultrahang
ultraviole|t -tă, -ţi, -te mn, fiz ibolyántúli
uluc -e s fn
1. (itató)vályú;
2. esőcsatorna;
3. malomárok;
4. horony, vájat
uluc|ă -i n fn
1. (vastag) deszka;
2. deszkakerítés, palánk
ulu|i -iesc, -it i
I. ts
1. megdöbbent, elképeszt;
2. elkápráztat. -
II. vissz elképed, megdöbben
ulu|ială -ieli n fn
1. megdöbbenés, döbbenet;
2. kábultság
ului|t -tă, -ţi, -te mn
1. megdöbbent;
2. elképedt
uluit|or -oare, -ori, -oare mn
1. döbbenetes;
2. elképesztő, bámulatos
uman -ă, -i, -emn
1. emberi;
2. emberséges, humánus