román-magyar szótár

új keresés


p betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 ... 3151-3161

pac! isz
1. pakk!;
2. pukk!;
3. puff!
păcală h fn tréfacsináló, mókamester
păcăl|eală -eli n fn beugratás, becsapás
păcăl|i -esc, -it i
I. ts beugrat, becsap. -
II. vissz becsapódik
păcălicih fn
1. másokat becspó, beugrató ember;
2. játék Fekete Péter
păcălir|e -in fn becsapás; beugratás
păcălit1 păcălire s fn, ld păcălire
păcăli|t2 -tă, -ţi, -temn becsapott, rászedett
păcăn|i -esc, -ittn i kattog, csattog
pacat -es fn 1. bun, vétek;
2. hiba;
3. baj, szerencsétlenség; din pacate sajnos;
4. pacat ca ..., pacat de ... kár (hogy ...);
5. păcatele mele! szegény fejem!
păcăt|os -oasă, -oşi, -oasemn
I.
1. bűnös, vétkes;
2. átv ronda, rossz, hitvány;
3. szerencsétlen. -
II. h és n fn
1. bűnös, vétkes;
2. átv, biz haszontalan ember
păcătoş|i -esc, -itvissz i, nép, biz elaljasodik, elzüllik
păcătu|i -iesc, -it tn i
1. bűnözik, vétkezik;
2. hibázik
pace n fn
1. béke;
2. békesség, béke, nyugalom;
3. biz nincs tovább!, kész!, vége!
paceaur|ă -en fn
1. portörlő rongy; mosogatórongy; felmosórongy;
2. átv cafat, ringyó, szajha
pacfongs fn pakfon, pakfong, műezüst
pachebot -uri s fn tengeri személyhajó, postahajó
pacher -es fn, bány tömítő, fúrólyukelzáró, pakker
pachet -e s fn csomag
pacheţel -es fn, kics csomagocska
pacien|t -tă, -ţi, -te h és n fn beteg, páciens
pacienţăn fn, ritk (răbdare) türelem
pacific -ă, -i, -e mn csendes, békés
pacificapacific, pacificat ts i
1. megbékéltet;
2. kat ellenállást letör, pacifikál
pacificaren fn
1. a béke helyreállítása, pacifikálás;
2. lecsillapítás, kibékítés
pacificat|or -oare, -ori, -oaremn és h, n fn
1. rendteremtő, lecsendesítő;
2. békéltető; békítő
pacifisms fn pacifizmus
pacifi|st -stă, -şti, -ste mn és h, n fn pacifista
paciulin fn
1. növ pacsuli;
2. pacsuli, olcsó illatszer
pâcl|ă -en fn
1. köd, pára;
2. fullasztó meleg
pâcl|os -oasă, -oşi, -oasemn ködös, párás
pacost|e -e n fn baj, szerencsétlenség, csapás
pact -e s fn
1. dipl szerződés;
2. egyezmény, megállapodás
pactiz|a -ez, -at tn i összejátszik, paktál
păcură n fn
1. nyersolaj, kőolaj;
2. kocsikenőcs
padel|ă -en fn, sp kajakevező
padin|ă -i, -e n fn fennsík
padişah -ih fn, tört padisah
padoc -uris fn
1. mezőg karám;
2. kifutó (az istálló előtt);
3. sp kifutókorlát; nyergelőhely (lovaknak)
păduc|el -ei h fn, növ galagonya
păduch|e -ih fn
1. tetű;
2. átv élősdi
păduche-de-lemnpăduchi-de-lemn h fn, áll poloska
păduchi|os -oasă, -oşi, -oase mn tetves
pădurar -i h fn erdőőr, erdőkerülő
pădurărits fn
1. erdőőri szolgálat, táj erdőpásztorkodás;
2. erdőművelés
pădur|e -i n fn erdő; pădure de conifere tűlevelű erdő; pădure de foioase lombos erdő
pădur|eţ -eaţă, -eţi, -eţe mn erdei, vad-; măr pădureţvadalmafa
pădur|os -oasă, -oşi, -oase mn erdős
paf! isz paff, puff, püff!
paft|a -ale n fn
1. (öv)csat, kapocs;
2. vert öv