román-magyar szótár

új keresés


n betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 ... 1151-1154

na isz
1. nesze;
2. na tessék!; íme!
nabab -i h fn nábob
năbădăi n fn, tbsz, nép, biz dühroham; a-l apuca năbădăile
a. feldühödik,
b. halálra rémül,
c. epilepsziás roham jön rá; a băga (pe cineva) în năbădăi
a. megrémít valakit,
b. kihoz valakit a sodrából
năbădăi|os -oasă, -oşi, -oase mn
1. ingerlékeny, lobbanékony;
2. szeszélyes, hóbortos
năbucs fn, div nubuk
năbuş|eală -eli n fn, nép (căldură mare) nagy hőség, forróság
năbuşia padioli, năbuş, năbuşesc, năbuşit năbuş és năbuşesc, năbuşit i, nép I. ts
1. fojtogat;
2. megfojt;
3. elfojt, elnyom. - II. tn
1. kicsordul, kiárad;
2. (a padioli) elönt, hirtelen ellep (vér, könny). - III. vissz
1. megfullad;
2. fulladozik
năbuşit|or -oare, -ori, -oaremn, nép
1. fullasztó, fojtogató;
2. tikkasztó
nacel|ă -e n fn, rep gondola, léggömbkosár
năclă|i -iesc, -it i
I. ts
1. beken;
2. bemocskol, szurtossá tesz. -
II. vissz megalvad
năclăi|os -oasă, -oşi, -oasemn
1. összekent, bekent;
2. ragadós; mocskos, szurtos;
3. (meg)alvadt (vér)
năclăi|t -tă, -ţi, -te mn
1. bekent;
2. mocskos, szurtos
nacrusidef s fn, ritk (sidef) gyöngyház
nad|ă -e n fn
1. csalétek;
2. átv csapda, tőr
nad|ă2 înnăditură năzi n fn (înnăditură) hosszabítás, toldás
nădăjdu|i -iesc, -it i
I. ts remél. -
II. tn reménykedik, bízik
nădejd|e -i n fn
1. remény, reménység;
2. bizalom; de nădejde megbízható
nadir s fn, csill nadír, talppont
nădrag -ih fn, inkább tbsz, nép nadrág
nădrăgar -ih fn, nép pejor nadrágos ember, városi úrféle ember
năduf -uri s fn, nép
1. fulladozás;
2. (rekkenő) hőség;
3. düh
năduş|eală -eli n fn verejték, izzadság
năduş|i -esc, -it ts i verejtékezik, izzad
năduşi|t -tă, -ţi, -temn
1. izzadt, verítékes;
2. nép fuldokló, fulladozó
năduşit|or -oare, -ori, -oaresufocant mn, ritk (sufocant) fullasztó, tikkasztó
năfram|ă -e n fn fejkendő
naftalină n fn naftalin
naftol -ih fn, vegy naftol
năfuric|ă -in fn, növ egynyári üröm
năgarăn fn, növ árvalányhaj
nagâţ -i h fn, áll bíbic
nainaiuri s fn nádsíp
naia|dă -en fn, mit najád, vízi nimfa
naiba n fn, biz ördög; ce naiba? mi az ördög?; dă-l naibii! hagyd a fenébe!
nail|on -oane s fn nejlon
naiv|ă -i, -e mn
I. naiv, ártatlan. -
II. hsz naivul, ártatlanul
naivit|ate -ăţi n fn
1. egysz ártatlanság, őszinteség;
2. pejor gyermetegség
nalb|ă -e n fn, növ mályva
năluc|ă -i n fn
1. (ijesztő) látomás, kísértet, fantom;
2. rémkép, rémlátás;
3. hal csalétek, műcsali
năluc|i -esc, -it i
I. tn feltűnik, felvillan. -
II. vissz rémlik, dereng
nălucir|e -i n fn
1. látomás, képzelődés;
2. rémkép, rémlátás
năluci|t -tă, -ţi, -teuluit mn
1. képzeletbeli, elképzelt;
2. ritk (uluit) elképedt
nălucit|or -oare, -ori, -oaremn káprázatos, szédítő
năme|te -ţi h fn, inkább tbsz hótömeg, hóakadály
nămeţ|i -eşte, -itts i, nép, inkább 3. sz. behavaz, hóval beborít, valamit befúj a hó
namiazănamiezi n fn, nép dél; ziua-n amiaza mare fényes nappal
nămiazănamiază n fn, ld namiază
namil|ă -e n fn behemót, kolosszus
nămol -uri s fn iszap
nămoliînnămoli vissz i, ld înnămoli