román-magyar szótár

új keresés


l betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 ... 551-570

la1 vsz
1. -ban, -ben (hely); la umbră árnyékban; am fost la cinema moziban voltam; stă la Braşov Brassóban lakik;
2. -ba, -be; merge la şcoală iskolába megy; se mută la Sibiu Szebenbe költözik;
3. -on, -en, -ön; la soare napon; stă la Borsec Borszéken lakik;
4. -nál, -nél; la îndemână kéznél; la statuie a szobornál; iau masa la părinţi a szüleimnél ebédelek;
5. -hoz, -hez, -höz; du-te la medic! menj az orvoshoz!; merge la prietenul său a barátjához megy; vino la mine! gyere hozzám!;
6. -ra, -re; la dreapta jobbra; la un pas egy lépésre; la cererea lui kérésére;
7. -ig; la infinit a végtelenségig;
8. -kor; la ora cinci öt órakor;
9. -ban, -ben (idő); la timp idejében; la început kezdetben;
10. -án, -én; la întâi elsején;
11. -on, -en, -ön (idő); la vară nyáron;
12. -ig (idő); de la opt la zece nyolctól tízig;
13. -nként; o dată la lună havonként egyszer;
14. -nak, -nek; a da mâncare la cai enni ad a lovaknak;
15. la pretul de ... valamilyen áron
la2 h fn, nrag, zene A-hang
lab|ă -e n fn
1. láb;
2. biz, pejor mancs
lăbărţ|a -ez, -at vissz i
1. kinyúlik, megnyúlik;
2. átv elhúzódik, elnyúlik;
3. átv elernyed
lăbărţa|t -tă, -ţi, -temn
1. kitaposott (cipő);
2. kinyúlt (ruha);
3. petyhüdt (has);
4. lefittyedt (ajak);
5. elnyújtott (írás)
labial -ă, -i, -e mn, nyelvt ajak-, labiális
labil -ă, -i, -emn ingatag
labirint -uri s fn útvesztő, labirintus
laboran|t -tă, -ţi, -te h és n fn laboráns
laborat|or -oare s fn laboratórium
labori|os -oasă, -oşi, -oase mn
1. fáradságos;
2. dolgos
lac1 -uri s fn
1. tó; műsz lac de acumulare víztározó;
2. lac glaciar tengerszem
lac2 -uri s fn lakk
lăcărie n fn
1. tócsa;
2. belvíz
lacăt -e s fn lakat
lăcătuş -i h fn lakatos
lăcătuşăr|ie -ii n fn
1. lakatosmesterség;
2. lakatosműhely
lach|eu -ei h fn
1. lakáj;
2. átv uszályhordozó
lacom |ă -i, -e mn
I. 1. mohó, falánk;
2. átv sóvár, áhítozó;
3. kapzsi. -
II. hsz
1. mohón, falánkul;
2. sóváran;
3. kapzsin
lăcom|i -esc, -it tn és vissz i kapzsiskodik, mohón vágyakozik
lăcom|ie -ii n fn
1. falánkság;
2. kapzsiság
laconic -ă, -i, -e mn velős, tömör
lacrim|ă -i n fn könny
lăcrim|a -ez, -at tn i könnyezik
lăcrimar -e s fn, ép csepegő
lăcrima|t -tă, -ţi, -te mn könnyes
lăcrimioar|ă -e n fn
1. kics könnycsepp;
2. növ gyöngyvirág
lacrimogen -ă, -i, -e mn könnyfakasztó
lăcrim|os -oasă, -oşi, -oase mn, nép
1. könnyes, könnybelábadt;
2. sírós, pityergős
lacta|t -tă, -ţi, -te mn tej-, tejes; produse lactate tejtermékek
lactaţie n fn
1. orv szoptatás;
2. mezőg tejelés, laktáció
lactee mn, nrag, csill: Calea Lactee Tejút
lactic mn, vegy: acid lactic tejsav
lacto-vegetar|ian -iană, -ieni, -iene mn vegetáriánus
lactometr|u -e s fn laktométer, tejfajsúlymérő
lactoză n fn, vegy tejcukor
lăcu|i -esc, -it ts i lakkoz
lacun|ă -e n fn
1. hézag;
2. hiányosság
lacust|ă -e n fn sáska
lacu|stru -stră, -ştri, -stre mn
1. tavi;
2. locuinţă lacustră cölöpépítmény
ladălăzi n fn láda
lădiţ|ă -e n fn ládika, ládikó
lăfă|i -iesc, -it vissz i
1. elterpeszkedik;
2. átv éli világát
lagăr -e s fn
1. kat, pol tábor;
2. műsz csapágy
lagun|ă -en fn lagúna
lailaie, lăi mn fekete; oaie laie fekete juh
laibăr -e s fn mellény, nép lajbi
laic -ă, -i, -e mn
1. világi;
2. laikus
laiciz|a -ez, -at ts i világivá tesz
laie n fn
1. laie (de ţigani) cigánykaraván;
2. átv (zajongó) sereg, csapat; o laie de copii gyermekhad