román-magyar szótár

új keresés


h betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 ... 551-584

habaner|ă -en fn, zene habanéra
habars fn, kif: a nu avea habar de ceva (halvány) sejtelme sincs valamiről, fogalma sincs valamiről
hăbăuc -ă, -i, -emn, táj (zăpăcit) kelekótya, féleszű, nép habókos
hăbăuc|i -esc, -ita zăpăci i, táj I. ts (a zăpăci) megzavar, megszédít. -II. vissz megzavarodik, megkergül
habitacl|u -es fn
1. hajó tájolóház;
2. rep fülke; vezetőfülke
habitat -es fn
1. lakóhely;
2. biol élethely
habituss fn
1. alkat, külső megjelenés, vál habitus;
2. tud habitus, ásványok jellegzetes alaki jegyeinek összessége
habotnic -ă, -i, -emn és h, n fn vakbuzgó
habotnic|ie -iin fn vakbuzgóság, bigottság
hacs fn, kif: a-i veni cuiva de hac ellátja a baját valakinek, elintéz valakit
hâcâ|i -i, -ita răsufla greu tn i, táj (a răsufla greu) fújtat, zihál
hachiţen fn, tbsz, kif: a avea hachiţe szeszélyeskedik; a-i veni (cuiva) hachiţele rájön a bolondja
hăcu|i -esc, -itts i, táj felaprít, szétvagdal
hâdhâdă, hâz, hâde mnocsmány, rút, nagyon csúnya, nép rusnya
hădărag -ii h fn, nép
1. cséphadaró;
2. garatkopogtató
(malomban)
;
3. rúd
hâdoşen|ie -iipersoană foarte urâtă n fn
1. csúnyaság, csúfság, rútság;
2. (persoană foarte urâtă) csúfság, nagyon csúnya személy
hagialâc -uris fn
1. vall zarándokút, zarándoklat;
2. zarándokhely
hagiografien fn, vall a szentek életének leírása, hagiográfia
hag|iu -iih fn, vall zarándok, hadzsi
hahaler|ă -en fn, biz komolytalan ember
haham -irabin h fn
1. hitközségi metsző, biz sakter;
2. elav (rabin) rabbi
haiisz rajta|, nosza|, gyerünk; biz hai noroc egészségedre
hâihâiesc, hâit i, nép I. ts lerombol, ledönt. -II. vissz
1. összedől, leomlik;
2. elpusztul, tönkremegy;
3. meggörbül, meghajlik
haidamac -ih fn, biz
1. (derbedeu) csavargó, semmirekellő;
2. (bătăuş) verekedős személy;
3. (om zdravăn) keménykötésű ember
haid|ău -ăih fn táj
1. (marha)pásztor;
2. garázda, kötekedő ember; csavargó
haideisz
1. nosza, rajta, gyerünk;
2. ám jó, hát legyen
haiduc -ih fn
1. betyár, szegénylegény;
2. rég, kat zsoldos
haiduc|esc -ească, -eştimn betyár-, szegénylegény-; cântec haiducesc betyárballada
haiduceştehsz betyárosan, betyár módra
haiduc|i -esc, -iti
I. tn betyákodik, betyárként él.
I
I.
vissz betyárnak áll
haiduc|ie -iin fn betyárkodás, a betyárok életmódja
haih -ui, -uie, -uimn szeleburdi
I.
I
I.
hsz céltalanul (jár)
haiman|a -alei n fn csavargó; naplopó; a umbla haiman csavarog, tekereg
haimanalâc -uris fn csavargás
hăimăn|i -esc, -ita hoinări tn i, elav (a hoinări) csavarog, kódorog
hain -ă, -i, -emn
1. gonosz, kegyetlen, kíméletlen;
2. rég áruló, hitehagyott
hain|ă -en fn
1. ruha;
2. öltöny; un rând de haine egy rend öltöny;
3. kabát, zakó; haină la două rânduri kétsoros kabát
hăinăr|ie -iin fn, nép
1. nagy halom ruha;
2. elav készruhaüzlet
hain|i -esc, -ita se înstrăina vissz i
1. elav (a se înstrăina) elidegenedik, elhidegül;
2. gonosszá válik
hain|ie -iin fn gonoszság, kegyetlenség
hăinuţ|ă -en fn, kics
1. ruhácska;
2. kabátka
hăisisz hajsz; din hăis bal oldali
hăisisz hajsz!; din hăis balra, baloldalt befogott (szarvasmarha)
hait|ă -en fn
1. falka;
2. átv banda, horda
hăitaş -ii h fn, vad hajtó
hăitu|i -iesc, -itts i
1. hajt;
2. űz, kerget
hăitu|ială -ielin fn
1. hajsza, kergetés;
2. hajtóvadászat
hăitu|şcă -şten fn, biz csintalan, szabados leány
hals fn siralmas helyzet (állapot); a fi într-un hal fara (de) ... siralmas helyzetben van
hal|ă -en fn
1. (vásár(csarnok;
2. csarnok, terem; hal de montaj szerelőcsarnok