román-magyar szótár

új keresés


f betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 ... 1201-1224

fa h fn, nrag, zene fa
fabricafabric, fabricat ts i gyárt
fabric|ă -i n fn gyár; fabrică de cărămizi téglagyár; fabrică de încălţăminte cipőgyár
fabrican|t -tă, -ţi, -te h és n fn gyáros, gyártulajdonos
fabric|are -ărinăscocire n fn
1. gyártás, előállítás;
2. átv (născocire) kitalálás, kieszelés
fabricat -e s fn gyártmány
fabricaţ|ie -ii n fn
1. gyártás;
2. gyártmány; de fabricaţie românească román gyártmányú
fabul|ă -e n fn állatmese, tanító mese
fabuli|st -stă, -şti, -ste h és n fn állatmeseíró
fabul|os -oasă, -oşi, -oase mn
1. meseszerű, legendás (elbeszélés);
2. mesés, mesébe illő (összeg)
făcăleţ -e s fn puliszkakeverő
făcăt|or -oare, -ori, -oare mn és h, n fn, ritk készítő
făcător-de-bine h fn jótevő
făcător-de-rele h fn gonosztevő
făcătur|ă -i n fn, nép rontás, igézés
face i
I. ts
1. csinál, készít;
2. épít;
3. készít, főz (ételt);
4. (irodalmi művet) alkot, ír;
5. hoz, alkot (törvényt);
6. felver (port);
7. rak, gyújt (tüzet);
8. keres, szerez (pénzt);
9. szül, ellik, fiadzik;
10. terem (gyümölcsöt), hajt (levelet);
11. kap, szerez (betegséget);
12. rávesz, késztet (vkit, vmire); kényszerít (vkit vmire);
13. nevez, tart (vkit vminek); a face pe cineva prost lehülyéz valakit;
14. színlel, tetteti magát; a face pe mortul halottnak tetteti magát; a face pe nevinovata adja az ártatlant;
15. űz, folytat (foglalkozást);
16. tanul; a face medicina orvosnak tanul;
17. megtesz (utat);
18. köt (barátságot);
19. a face semn int;
20. a face masa asztalt terít; a face patul megveti az ágyat;
21. rendbe hoz, megigazít; a-şi face părul rendbe hozza a haját. -
II. tn
1. viselkedik, tesz; fă cum ştii tégy, amint tudsz;
2. él, van; ce mai faci? hogy vagy?;
3. kerül (vmibe), ér (vmit); cât face? mibe kerül?
4. érdemes; face să munceşti érdemes dolgozni;
5. illik, való; nu face pentru ... nem illik (vkihez). -
III. vissz
1. tesz, csinál; ce să mă fac? mit tegyek?, mit csináljak?; s-a făcut! rendben van!, megállapodtunk!;
2. támad, keletkezik; se face ziuă megvirrad; se facu liniste csönd támadt;
3. (neki) lesz, érez; a i se face foame éhes lesz, megéhezik;
4. (meg)történik, megesik; ce s-a facut cu el? mi történt vele?; cum se face ca ...? hogyan lehetséges, hogy ...?;
5. válik, lesz (vmivé, vkivé); a se face galben elsárgul; a se face foc tűzbe jön, megdühödik; s-a făcut băiat mare nagy fiú lett;
6. teszi magát, színlel; se face că n-aude teszi magát, hogy nem hall
facer|e -i n fn
1. cselekedet, tett; facere de bine jótétemény;
2. szülés;
3. vall teremtés
fachir -ă, -i, -e h fn fakír
facial -ă, -i, -e mn, anat arc-; nervi faciali arcidegek
facil -ă, -i, -e mn könnyű
facilit|a -ez, -at ts i megkönnyít
facilit|are -ărin fn megkönnyítés
facl|ă -e n fn fáklya
făcl|ie -ii n fn fáklya
făclier -ih fn fáklyavivő
facsimil -e s fn hasonmás, fakszuimile
factaj -es fn (házhoz) kézbesítés
facticeartificial, nefiresc mn, ritk (artificial, nefiresc) mesterkélt
factitiv -e mn, nyelv: verb factitiv műveltető ige
facţiun|e -in fn
1. politikai klikk, frakció;
2. lázadó csoport(osulás)
factor1 -i h fn
1. tényező; factor politic politikai tényező;
2. fiz factorul acţiunii hatótényező
factor2 -i h fn levélhordó, kézbesítő
factotumh fn, ritk tótumfaktum
factur|ă -i n fn
1. alkat; felépítés;
2. ker számla
factur|a -ez, -atts i, ker, pénz számláz
facturaren fn, ker, pénz számlázás
facturier -es fn, ker, hiv számlakönyv
facul|ă -en fn, csill napfáklya
facult|ate -ăţi n fn
1. képesség;
2. (egyetemi) kar, fakultás
facultativ -ă, -i, -e mn
1. isk szabadon választható, fakultatív;
2. staţie facultativă feltételes megálló
făcut1 s fn elvégzés, elkészítés, megcsinálás
făcu|t2 -tă, -ţi, -te mn
1. hamisított (ital);
2. biz (beat) kapatos, ittas, részeg
fadfadă, fazi, fade mn
1. ízetlen;
2. átv lapos, unalmas, száraz
fag -i h fn, növ bükk(fa)
făgădu|i -iesc, -itts i (meg)ígér
făgădu|ială -ieli n fn ígéret, fogadalom
făgaş -es fb
1. (kerék)nyom;
2. átv kerékvágás, út
făget -e s fn bükkerdő, bükkös
fagocit -e s fn, biol falósejt, fagocita
fagocitoz|ă -e n fn, biol sejtfalás