román-magyar szótár

új keresés


d betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 ... 1901-1940

da1 hsz
1. igen; da ori ba? igen vagy nem?;
2. ba da de igen
da2 ksz
1. de; ba de unde! dehogy!, ugyan!;
2. hát; d­apoi hát még, de hát
da3 i
I. ts
1. ad; a da cuiva un creion ceruzát ad valakinek; átv a da seamă számot ad;
2. ad, elad; cum dai merele? hogy adja az almát?;
3. vet, dob, hajít; a da afară kidob, kihajít;
4. ad, küld; a da pe cineva la şcoală iskolába ad valakit;
5. ad, terem; pomii dau roade a gyümölcsfák teremnek;
6. a da un telefon telefonál; a da raspuns válaszol, választ ad; a da examen vizsgázik;
7. da­mi pace! hagyj békében!; dati­mi voie sa... engedje meg, hogy ...;
8. ad, kiad, kiró (feladatot, megbizatást); ne­a dat sarcina ca sa ... azt a feladatot adta, hogy ...;
9. átv ad, odaad, áldoz; a­şi da viaţa pentru ceva életét áldozza valamiért;
10. a da crezare hitelt ad; a­şi da demisia beadja a lemondását; a da glas hangot ad, megszólaltat; a da naştere
a. szül,
b. életre hív; a da în vileag kikürtöl. -
II. tn
1. a da din... (vmely testrészét) valahogyan mozgatja; a da din aripi szárnyát csapkodja; a da din cap bólint; a da din coadă farkát csóválja; a da din umeri vállát vonogatja;
2. üt, ver; dă în el! csapj rá!;
3. a da în ... nyílik; usa da în(spre) curte az ajtó az udvarra nyílik;
4. a da pe (la) ... benéz, ellátogat; în fiecare zi dă pe la mine mindennap benéz hozzám;
5. a da de cineva (sau ceva) valakire (vagy valamire) akad (talál);
6. a da de necaz bajba jut (kerül); a da de ruşine szégyent vall. -
III. vissz
1. megy; a se da îndărăt visszakozik, (meg)hátrál; a se da la o parte félreáll; a se da jos leszáll; a se da pe gheaţă csúszkál; a se da peste cap
a. bukfencezik,
b. átv feje tetejére áll;
2. a se da la cineva ráront (vagy rátámad) valakire;
3. a se da bătut megadja magát;
4. a se da drept cineva kiadja magát valakinek
dacdacă, daci, dace mn és h, n fn, tört dák
dacă ksz
1. ha, hogyha; chiar dacă még ha; numai dacă csak ha;
2. amikor;
3. mihelyt, amint;
4. noha, bár
dacic -ă, -i, -e mn, tört dák
dacoromân -ă, -i, -e mn és h, n fn dákoromán
dactil -e h fn, irodt daktilus
dactilograf -ih fn gépíró
dactilograf|ă -e n fn gépírónő
dactilografi|a -ez, -at ts i írógépen ír, gépel; legépel
dactilografiat1 s fn legépelés, leírás gépen
dactilografia|t2 -tă, -ţi, -te mn gépelt, írógépen írt
dactilografie n fn gépírás, gépelés
dactilografier|e -i n fn gépelés, írógépen való írás
dactilogram|ă -en fn gépírásos kézirat, ritk gépirat
dactilologien fn ujjbeszéd, süketnéma jelbeszéd
dactiloscopien fn, tud daktiloszkópia
dădac|ă -e n fn dajka, dada
dădăc|eală -elin fn, biz babusgatás, totojgatás
dădăc|i -esc, -it ts i dajkál, babusgat
dadaism s fn, irodt, műv dadaizmus
dadai|st -stă, -şti, -steh és n fn, irodt, műv dadaista
dafin -i h fn babérfa; foi de dafin babérlevél
dafn|ie -iipurice-pe-apă n fn áll (purice-pe-apă) vízibolha
daghereotipien fn, fényk dagerrotípia
daibojs fn, biz: pe daiboj potom áron, potyára
dăinu|i -iesc, -it tn i (el)tart; megmarad, fennmarad
dăinuiren fn fennmaradás, megmaradás, létezés
dăinuit|or -oare, -ori, -oare mn tartós, maradandó
dair|ea -elen fn csörgődob
dajd|ie -iiimpozit, dare, bir n fn, elav (impozit, dare, bir) adó
dal|ă -e n fn kőlap, betonlap
dalac1 antrax s fn, orv (antrax) lépfene
dalac2 h fn, növ farkasszőlő
dalac2 -uris fn, növ farkasszőlő
dalai-lamah fn dalai láma
dalaj -es fn kövezet, útburkolat
dalb -ă, -i, -e mn
1. hófehér;
2. csillogó, ragyogó;
3. vonzó, csodálatos
dălcăuc -iom de nimic h fn, nép
1. verekedős, garázda;
2. (om de nimic) hitvány ember, semmi ember;
3. kortes
dal|ie -ii n fn, növ dália
dalma|t -tă, -ţi, -te mn és h, n fn dalmát
dalmatic -ă, -i, -emn dalmát
daltădălţi n fn véső
daltonism s fn, orv színtévesztés, daltonizmus
daltonisms fn, orv színtévesztés, daltonizmus
dăltu|i -iesc, -it ts i (ki)vés; (ki)váj; (ki)farag
dăltuir|e -in fn vésés; faragás
dăltui|t -tă, -ţi, -temn faragott, vésett
dăltuit|or -oare, -ori, -oare h és n fn vésnök, véső, faragó