román-magyar szótár

új keresés


c betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 ... 3501-3541

ca1 hsz
1. mint; harnic ca furnica szorgalmas, mint a hangya;
2. ca şi cum mintha;
3. (vmely) minőségben, mint, ­ként; ca sportiv mint sportoló;
4. valamit tekintve; ca formă formáját tekintve
ca2 ksz hogy; ca să azért, hogy
ksz
1. hogy; cu toate că … annak ellenére, hogy …, noha; numai că csakhogy;
2. mert, mivel; hai acasă, că se face seară gyere haza, mert beesteledik
cabal|ă -en fn
1. vall kabbala; titkos tanítás;
2. átv cselszövény, intrika
cabaline n fn, tbsz, áll lófélék, lovak
cabalistic -ă, -i, -emn
1. titkos, rejtett;
2. titokzatos, rejtélyes
caban|ă -e n fn turistaház
cabanier -ă, -i, -e h és n fn turistaházgondnok
cabano|s -şi h fn cserkészkolbász, táj cérnakolbász
cabaret -eh és n fn mulató, bár
cabestan -e s fn, műsz csörlő
cabin|ă -e n fn
1. fülke; cabină telefonică telefonfülke;
2. haj utasfülke, kabin;
3. kabin, öltöző; cabină de baie fürdőkabin
cabinet -e s fn
1. dolgozószoba;
2. orv rendelő; cabinet dentar fogászati rendelő;
3. isk kabinet, szaktanterem;
4. pol kormány, kabinet
cablogram|ă -e n fn, távk kábeltávirat
cabl|u -uri s fn
1. vill kábel, vezeték;
2. cablu metalic sodronykötél, drótkötél
cabotaj -e s fn, haj part menti hajózás
cabotin -ă, -i, -e h és n fn ripacs, csepűrágó
cabr|a -ez, -at tn i
1. () felágaskodik;
2. rep felhúz, felemelkedik
cabr|are -ărin fn felágaskodás
cabriolet|ă -e n fn homokfutó
cacao n fn kakaó
cacealma -len fn
1. játék blöff;
2. megtévesztés, becsapás
căciksz mert, mivel
căciul|ă -in fn kucsma, sapka; asta e altă căciulă! ez már más!
căciular -i h fn
1. kucsmakészítő, sapkakészítő;
2. kucsmás (ember)
căciul|eală -eli n fn
1. megsüvegelés;
2. megalázkodás
căciul|i -esc, -it vissz i
1. megsüvegel;
2. megalázkodik
cacofon|ie -ii n fn, nyelvt, zene rossz hangzás, kakofónia
cact|ee -ee n fn, növ
1. kaktusz;
2. tbsz kaktuszfélék
cactu|s -şi h fn, növ kaktusz
cadăcăzi n fn kád
cadân|ă -e n fn háremhölgy
cadastr|a -ez, -atts i, ritk telekkönyvi nyilvántartást készít
cadastral -ă, -i, -emn telekkönyvi, kataszteri
cadastr|are -ărin fn telekkönyvezés
cadastru s fn kataszter, telekkönyvi nyilvántartás
cadaveric -ă, -i, -e mn hulla, hullaszerű
cadavr|u -e s fn holttest, hulla
cădeacad, căzut i
I. tn
1. leesik, (földre) hull;
2. kihull (haj), kiesik, kihull (fog);
3. elesik, elterül; a cădea la pat ágynak esik;
4. esik, hull (csapadék);
5. átv megbukik, elbukik (vizsgán);
6. átv megdől, összeomlik (birodalom);
7. átv leborul; a cădea în genunchi térdre borul;
8. a cădea de acord megegyezésre jut, megegyezik.
II. vissz illik; cum se cade ahogy illik, rendesen
cădelniţ|a -ez, -ati I. tn, vall füstöl, tömjénez. -II. ts, átv tömjénez, körülhízeleg
cădelniţ|ă -en fn, vall füstölő
cadenţ|ă -e n fn
1. ütem, ritmus;
2. zene tempó, ütem;
3. zene kadencia, szólórész
cadenţ|a -ez, -atts i, ritk ütemez, skandál, ritmizál
cadenţa|t -tă, -ţi, -te mn ütemes, ritmikus
căder|e -i n fn
1. (le)esés; cădere de apă vízesés, zuhatag; fiz cădere liberă szabadesés;
2. kihullás; kiesés;
3. átv bukás, összeomlás
cade|t -ţi h fn, elav, kat kadét, hadapród
cadmiu s fn, egysz, vegy kadmium
cado|u -uri s fn ajándék
cadr|a -ez, -at tn i, 3. sz. összevág, egyezik
cadră n fn, ld
cadru