román-magyar szótár

új keresés


a betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 ... 2151-2200

a vsz
1. (a főnévi igenév előtt áll) a plimba sétálni;
2. (összehasonlítás, hasonlóság kifejezésére) miroase a ceapă hagymaszag van;
3. (birtokos szerkezetben) mamă a doi copii két gyermek anyja
a priori hsz, fil eleve, a priori
aba -le n fn abaposztó
abac -e s fn számológép
abajur -uri s fn lámpaernyő
abandon -uri s fn
1. jog (hűtlen) elhagyás;
2. sp feladás
abandon|a -ez, -at ts i
1. elhagy (vkit);
2. abbahagy (vmit); felhagy (vmivel);
3. sp felad(ja a versenyt)
abandon|are -ărin fn 1. elhagyás; abandon de bunuri javak elhagyása
2. felhagyás; sp feladás
abano|s -şi h fn ébenfa
abataj -e s fn
1. bány fejtés, jövesztés;
2. vájat, vágat;
3. levágás, letaglózás (vágóhídon);
4. erd fadöntés
abate
I. ts
1. eltérít (irányból); letérít (útról);
2. átv lever, lehangol, elkedvetlenít.
II. tn i, csak 3. sz eszébe jut (vmi).
III. vissz
1. eltér (irányból); letér (útról);
2. betér (vhová, vkihez);
3. csak 3. sz rázúdul, rászakad (baj, szerencsétlenség)
abaţ|ie -iin fn apátság
abatiz|ă -en fn, kat útakadály
abat|or -oare s fn vágóhíd
abătu|t -tă, -ţi, -te mn levert, lehangolt
abces -e s fn, orv tályog, kelés
abcis|ă -e n fn, mért abcissza, független változó
abdicaabdic, abdicat tn i
1. lemond a trónról;
2. átv lemond, leköszön (vmiről)
abdic|are -ărin fn lemondás, leköszönés
abdomen -e s fn
1. anat has;
2. áll potroh
abdominal -ă, -i, -e mn, anat hasi, has-; cavitate abdominală hasüreg
abecedar -e s fn ábécéskönyv
aberan|t -tă, -ţi, -te mn
1. a szabálytól eltérő;
2. (absurd) képtelen, lehetetlen
aberaţ|ie -ii n fn
1. eltérés;
2. eltévelyedés;
3. fiz eltérés, aberráció
abia hsz
1. alighogy, éppen hogy;
2. csak; abia acum csak most
abil -ă, -i, -e mn ügyes
abilit|ate -ăţi n fn ügyesség
abiogeneză n fn, biol ősnemzés, abiogenezis
abis -uri s fn szakadék, feneketlen mélység
abisal -ă, -i, -e mn mélytengeri
abitaţien fn, jog lakhatás(i jog)
abjec|t -tă, -ţi, -te mn
1. undorító, visszataszító;
2. alávaló, aljas
abjecţ|ie -iin fn aljasság, alávalóság
abjudec|aabjudec, abjudecat abjudec, abjudecat ts i, jog megsemmisít, felfüggeszt
abjur|aabjur, abjurat ts i megtagad, elvet
ablactaren fn, orv elválasztás
ablaţiun|e -i n fn 1. geol lehordás;
2. orv eltávolítás, levágás
ablativ -e s fn, nyelvt határozóeset, ablativus
abnegaţ|ie -ii n fn önfeláldozás, áldozatkészség
abnormit|ate -ăţin fn rendellenesség, abnormitás
abol|i -esc, -it ts i megszüntet, eltöröl
abolir|e -i n fn megszüntetés, eltörlés
abominabil -ă, -i, -e mn
1. förtelmes, iszonyatos;
2. visszataszító, undorító, csúnya
abon|a -ez, -at
I. ts
1. előfizet; şi-a abonat copilul la o revistă előfizetett gyermeke számára egy folyóiratra;
2. bérletet vált (vki számára).
II. vissz
1. előfizet; a se abona la o revistă folyóiratra előfizet;
2. bérletet vált
abonament -e s fn
1. előfizetés;
2. bérlet
abon|are -ărin fn 1. előfizetés;
2. bérletváltás
abona|t -tă, -ţi, -te h és n fn előfizető
abord|a -ez, -at
I. tn (hajó) partot ér, kiköt.
II. ts hozzáfog, hozzákezd, nekilát
abordabil -ă, -i, -e mn megközelíthető, hozzáférhető
abord|are -ări n fn
1. (hajóé) kikötés, partra érés;
2. megkezdés, hozzákezdés, hozzáfogás