magyar-román szótár

új keresés


k betű

Lapozás: 1-50 ... 2451-2500 | 2501-2540

küsz  s., iht.: (szélhajtó) küsz obleţ m.
kusza  adj.
1. (haj) încâlcit;
2. (írás) încurcat, întortocheat
küszköd|ik  vb. intr.
1. a se strădui;
2. a se trudi
küszöb  s. prag n.
kúszónövény  s., bot. plantă f. târâtoare
kút  s.
1. fântână f., puţ n.; kerekes kút fântână cu roată (sau cu vârtej);
4 . fam. kútba esik a eşua, a suferi un eşec, a se duce de râpă, a rămâne baltă;
2. tehn. (olajkút) sondă de ţiţei
kútágas  s. furca f. fântânii
kútásás  s. săpare f. de fântână
kútásó  
I. adj. care se ocupă cu săparea fântânilor. -
II. s. fântânar m., meşter m. de fântâni
kutat  vb.
I. intr.
1. (kotorászva keresgél) a căuta, a scotoci, a cotrobăi (răvăşind lucrurile); kutat
a ládában a căuta prin ladă;
2. (kitartóan keresgél) a căuta îndelung; élelem után kutat a căuta îndelung mâncare;
3. (tudományos céllal) a cerceta, a face cercetări (ştiinţifice); a levéltárban kutat a cerceta în arhive. -
II. tr.
1. a scotoci; a fiókokat kutatja a scotoci sertarele;
2. a căuta; kutat valamit a căuta ceva;
3. şt. a cerceta;
4. geol. a explora; a prospecta
kutatás  s.
1. căutare, scotocire f.;
2. (tudományos) cercetare f.;
3. geol. explorare; prospectare f.
kutató  s.
1. cercetător m.;
2. fam. (kutatóterem) sala f. cercetătorilor
kutatóintézet  s. institut n. de cercetări (ştiinţifice)
kútfő  s., şt. sursă f., izvor n.; történelmi kútfők izvoare istorice
kútgém  s. cumpănă f.
kútkáva  s. ghizd n., colac m.
kutya  
I. s.
1. câine m.; nőstény kutya căţea f.;
4. úgy élnek, mint a kutya meg a macska trăiesc ca câinele cu pisica;
2. fam., peior. valakinek a kutyája slugă credincioasă a cuiva;
3. fam. (megvetést érdemlő személy) persoană f. detestabilă; irigy kutya om stăpânit de invidie;
4. fam. a kutya se nimeni, nici dracul. -
II. adj.
1. (gyalázatos, cudar) de câine, mizerabil; kutya élet viaţă de câine;
2. kutya baja n-are nici pe dracu;
3. valakinek kutya kötelessége valami a fi ceva de datoria (absolută) a cuiva
kutyabenge  s., bol. cruşân m.
kutyafuttában  adv., fam. (felületes gyorsasággal) în grabă, în fugă mare
kutyakölyök  s. căţeluş m., pui m. de căţel
kutyaól  s. cuşcă f., coteţ n. pentru câini
kutyatej  s., bot. laptele-câinelui m.
kuvasz  s. dulău m., câine m. ciobănesc
kuvik  s. cucuvea, cucuvaie f.
küzd  vb. intr. a (se) lupta
küzdelem  s. luptă f.
küzdelmes  adj. trudnic, plin de greutăţi
küzdő  s., rar concurent m.
küzdőképesség  s. combativitate f.
küzdőtér  s. arenă f.
kvantum  s.
1. publ. (mennyiség) cantitate f.;
2 . fiz. cuantă
kvantumelmélet  s., fiz. teoria f. cuantelor
kvantummechanika  s., fiz. mecanică f. cuantică
kvarc  s., min. cuarţ n.
kvarclámpa  s., med. lampă f. de cuarţ
kvart  s., muz. cvartă f.
kvartett  s., muz. cvartet n.
kvint  s., muz. cvintă f.
kvintett  s., muz. cvintet n.
kvitt  adj., fam. chit; kvittek vagyunk suntem chit