magyar-román szótár

új keresés


j betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 ... 351-366

jacht  s. iaht n
jácint  s., bot. zambilă f.
jaj  interj.
1. vai!, aoleu!, of!; jaj nekem! vai de mine!;
2. ah, vai!; jaj de szép! ah, ce frumoasă e!
jajdul  vb. intr. a scoate un vaiet; nagyot jajdul a scoate un vaiet puternic
jajgat  vb. intr. a se văita
jajgatás  s. vaiet n., văicăreală f.
jajveszékel  vb. intr., pret. a se văicări, a se văita
jámbor  adj.
1. (ember) blajin, blând;
2. (állat) blând
jámborság  s. blândeţe f.
jambus  s.,filol. iamb n.
jampec  s., fam. filfizon m.
janicsár  s., ist. ienicer m.
január  s. ianuarie m.
japán  
I. adj. japonez, nipon; japán japoneză f.;
- II. s.
1. japonez m.
2. japoneza f., limba japoneză f.
jár  vb.
I. intr.
1. a umbla; a circula; a merge; gyalog jár a umbla pe jos;
2. a umbla; mezítláb jár a umbla desculţi;
3. (vhová) a umbla; a frecventa; a urma; iskolába jár a umbla la şcoală; színházba jár a frecventa teatrul;
4. (vmi után) a umbla (după ...); dolga után jár a umbla după treburi;
5. a circula, a umbla; a vonatok rendesen járnak trenurile circulă regulat;
6. (gép, szerkezet) a merge, a umbla; az óra jár ceasul merge; üresen jár a merge în gol;
7. fig. a umbla; valami jár a fejében (sau sau az eszében) a-i umbla ceva prin (sau în) cap;
8. az idő már későre jár timpul e înaintat, e cam târziu; ősz felé jár merge spre toamnă;
9. pórul jár a o păţi, a da de dracul;
10. fig. a merge; a fiúcska hetedik évében jár băieţaşul merge pe şapte ani;
11. fig. a umbla, a circula; az a hír járja, hogy ... umblă vestea că ...;
12. fig. (vkinek vmi) a se cuveni (cuiva), a-i reveni; mennyi jár neki? cât i se cuvine?;
13. fig. kedvében jár valakinek a face cuiva pe plac. -
II. tr.
1. a cutreiera, a colinda, a umbla prin ...; az erdőt járja a cutreiera pădurea;
2. a dansa, a juca; keringőt jár a dansa un vals;
3. fig. a végét járja a fi pe sfârşite
jár-kel  vb. intr. a umbla de colo până colo
járadék  s., of.
1. (életjáradék) rentă f. viageră;
2. ec. rentă f.
járadékos  s., ec. rentier m.
járandóság  s. retribuţie, (răs)plată f., drept n.; pénzbeli járandóság
drepturi băneşti (sau în bani)
járás  s.
1. mers, umblet n.; ismeri a járásáról îl cunoaşte după mers;
2. mers; az idők járása mersul vremurilor;
3. ismeri a járást
a. cunoaşte locul,
b. ştie să se orienteze;
4. drum n., cale f., mers; egy óra járásnyira la un ceas de drum;
5. (gépé, szerkezeté) mers; az óra járása mersul ceasornicului
járat2   s.
1. comun. cursă f.;
2. tech. mers n.;
3. anat. canal m.;
4. mi járatban vagy itt? ce treabă ai pe aici?, ce faci tu aici?
járat1   vb. tr.
1. (pl. beteget) a plimba, a scoate (pe cineva) la plimbare;
2. a trimite; iskolába járatja a gyereket a trimite copilul la şcoală;
3. a purta; selyemben járatja a lányát îşi poartă fata în mătase;
4. újságot járat a avea abonament la un ziar;
5. (gépet) a pune în funcţie;
6. (állatot jártat) a plimba
járatlan  adj.
1. neumblat; járatlan út drum neumblat;
2. (vmiben) nepriceput, fără experienţă
járatos  adj. (vmiben) versat, priceput
járda  s. trotuar n.
járdasziget  s. refugiu n. (pentru pietoni)
járhatatlan  adj. de neumblat, impracticabil
járható  adj. de umblat, practicabil
járkál  vb. intr. a umbla
jármű  s., of vehicul n.
járogat  vb. intr.
1. a merge undeva (în mod) regulat;
2. rar (járdogál) a umbla încet (şi nesigur)
járókelő  s. trecător m.
járókő  s.
1. mor. piatră f. de moară alergătoare;
2. hidr., tehn. rotor n.
járom  s. jug n.; járomba fog a înjuga
járőr  s., mil
1. patrulă f.;
2. serviciu n. de patrulă
járószék  s.
1. (kerekes járóka) ţarc n. (mic) pe rotile;
2. (tolószék) scaun n. mobil;
3. tehn. cabină f. de ascensor
járt  adj. umblat; járt út drum umblat
jártas  adj. versat, priceput
jártasság  s. pricepere, deprindere f.
jártat  vb. tr.
1. (lovat) a plimba;
2. fam. jártatja a száját a bate din gură degeaba
járul  vb.
1. (vmi elé) a se duce; a păşi;
2. a se adresa (cuiva); kéréssel járul valaki elé a se adresa cuiva cu o cerere;
3. (hozzájárul) a contribui (cu o anumită sumă);
4. (vmi vmihez) a se adăuga (la ceva); ehhez járul még ... la aceasta se mai adaugă ...
járulék  s.
1. accesorii n. pl;
2. of. ajutor n. bănesc
járulékos  adj. accesoriu
járvány  s. epidemie, molimă f.
járványkórház  s. spital n. de boli contagioase
járványos  adj. epidemic, contagios
jáspis  s., min. jasp n.
jászol  f. iesle f.
jászolgát  s., tehn. baraj n. de căsoaie, batardou n.
játék  s.
1. joacă f., joc n. játékból din joacă;
2. joc; a játék menete desfăşurarea jocului; szerencséje van a játékban are noroc la joc;
3. sp. joc; újból játékba hozza a labdát a repune mingea în joc;
4. (sakkban) partidă f.;
5. (teniszben) ghem n.;
6. (játétszer) jucărie f.;
7. (alkatrészben, szerkezetben elmozdulási lehetőség) joc