magyar-román szótár

új keresés


g betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 751-789

gát  s.
1. (duzzasztó) baraj; stăvilar; zăgaz
n. (part menti) dig n.
2. fig. stavilă f.;
gátat vet valaminek a stăvili ceva;
3. sp. gard n.
4. sp.,fam. (gátfutás) garduri n. pl.
gátfutás  s., sp. garduri
n. pl.; száz méteres gátfutás o sută de metri garduri
gátfutó  s., sp. alergător
m. la garduri
gátlás  s.
1. med., psih. inhibiţie f.
2. psih. complex
n.
gátlástalanul  adv. fără scrupul(e)
gátlóideg  s., anat. nerv
m. inhibitor
gátol  vb. tr. a împiedica, a stânjeni
gatya  s. indispensabili m. pl. izmene f. pl.
gavallér  s.
1. cavaler m.;
2. (udvarló) curtezan m.
gaz  
I. adj. ticălos, parşiv.
- II. s.
1. (gyom) buruiană, bălărie f.;
2. (szemét) murdărie f.;
3. lit. (gazember) ticălos, mişel
m.
gáz  s.
1. gaz n. folyékony
gáz
gaz lichefiat;
2. aut. gaz;
kipufogó gázok gaze de eşapament;
3. mil. gaze n. pl.
gázálarc  s. mască f. de gaze
(sau contra gazelor)
gázcsap  s. robinet n. de gaz
gázcső  
s. ţeavă f. de gaz
gazda  s.
1. stăpân
m.;
2. (házigazda) gazdă , stăpânul casei;
3. (földműves) agricultor, gospodar
m.
gazdag  
I. adj. bogat;
gazdag
ember om bogat.
- II. s. bogat m.
gazdagít  vb. tr. a îmbogăţi
gazdagod|ik  vb. intr. a se îmbogăţi
gazdagság  s
.
bogăţie
f.
gazdálkodás  s.
1. agr. agricultură ;
2. ec.
economie
gazdálkodik  vb. intr.
a gospodări
gazdálkodó  s.
agricultor m.
gazdaság  s.
1. gospodărie f.
2. economie f.; árutermelő gazdaság economie producătoare de mărfuri;
állattenyésztő gazdaság fermă zootehnică
gazdasági  adj.
1. economic; gazdasági
terv plan economic;
2. gazdasági
épületek acareturi n. pl.
gazdaságos  adj. economic, economicos
gazdaságpolitika  s., ec. politică f. economică
gazdaságtan  s., şt. economie f. politică
gazdasszony  s. gospodină f.
gazdász  s. agronom m.
gazdátlan  adj.
1. fără stăpân;
2. (állat) de pripas, fără stăpân
gázdíj  s. taxă f. pentru gaz
gázégő  s.
1. (lámpáé) bec n. de gaz;
2. (kályháé) arzător n. de gaz
gázfűtés  s. încălzire f. cu gaz
gázgyár  s., tehn. fabrică f. de gaze, uzină f. de gaze
gázló  s.
1. vad n.
2. ornit. gázlók picioroange
n. pl.
gázmaszk  s. (gázálarc) mască contra gazelor
gázmérgezés  s. intoxicaţie f. cu gaz
gázmérő  s., of. contor n. de gaz (casnic)
gáznemű  adj., fiz. gazos; gáznemű
tüzelőanyag combustibil gazos
gázol  vb.
I. intr.
1. (vízben, sárban stb.) a trece prin ...;
2. fig. valakinek a becsületébe gázol a jigni onoarea cuiva.
- II. tr. a călca;
halálra gázol valakit a călca mortal pe cineva tehn. motorină f.
gazométer  s., tehn. gazometru n.
gázömlés  s. scurgere f. de gaz
gázóra  s., v.
gázmérő
gazos  adj.
1. (hely) buruienos;
2. (vetőmag) cu impurităţi
gázos  adj. gazos
gázpalack  s. butelie f. de gaz
gázpedál  s., aut. accelerator n.,pedală f. de acceleraţie
gazság  s., lit. (gonoszság, aljasság) ticăloşie, mişelie f.
gázsugár  s., aeron., tehn. jet
n. de gaz
gázsugárhajtás  s., aeron. propulsie f. prin reacţie
(sau prin jet de gaze)