magyar-román szótár

új keresés


e betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 1801-1823

egér  s. şoarece m.
egerészik  vb. intr. a prinde (sau a vâna) şoareci
egérfogó  s. cursă de şoareci
egérlyuk  s. gaură de şoarece
egérrágta  adj. ros de şoareci; egérrágta ruha haină roasă de şoareci
égés  s.
1. ardere ; a ház égése arderea casei;
2. fam. (perzselés, láng okozta folt, seb) arsură
égési  adj.
1. şt. de ardere; égési folyamat proces de ardere;
2. égési
seb arsură
egész  
I. adj.
1. întreg; egy egész kenyér o pâine întreagă;
2. tot; egész életében toată viaţa, în tot timpul vieţii;
3. mat. egész szám număr întreg;. -
II. s.
1. întreg m.; tot n. egészében în întregime, în ansamblu;
2. mat. întreg; két fél egy egész două jumătăţi fac un întreg
egészen  adv.
1. cu totul; egészen más e cu totul altceva;
2. de tot; egészen közel aproape de tot;
3. absolut; egészen biztos absolut sigur
egészséges  adj.
1. sănătos; egészséges gyermek copil sănătos;
2. igienic, salubru; egészséges lakás locuinţă igienică
egészségi  adj.
1. de sănătate; valakinek az egészségi állapota starea sănătăţii a cuiva;
2. rar (egészségügyi) sanitar
egészségtan  s. igienă f.
egészségtelen  adj. nesănătos, dăunător sănătăţii; -lakás locuinţă insalubră; egészségtelen levegő aer nesănătos
egészségügy  s.
1. igienă f. publică;
2. az egészségügy szervei organele sanitare
egészségügyi  adj.
1. sanitar;
2. igienic
éget  vb. tr.
1. a arde; szemetet éget a arde gunoaiele;
2. a lăsa să ardă; égeti a villanyt a lăsa să ardă becul;
3. a arde; téglát éget a arde cărămizi;
4. med. a cauteriza, a arde
égetés  s. ardere f.
égetett  adj.
1 . ars; égetett mész var ars;
2. prăjit; égetett mandula migdale prăjite
égető  adj.
1. (perzselő) arzător, dogoritor;
2. publ (nagyon sürgős) arzător, urgent; égető kérdés problemă arzătoare
égett  adj. ars
éghajlat  s. climă f., climat n.
éghajlati  adj. climatic, climateric
éghajlattan  s., şt. climatologie f.
égi  adj.
1. ceresc; astr. égi mechanika mecanică cerească;
2. pret. stelar, astral; égi fény lumină stelară;
3. rel. (mennyei) ceresc, divin; égi hatalom putere cerească
égitest  s. corp n. ceresc
égő  
I. adj.
1. aprins; égő lámpa lampă aprinsă;
2. fig., pret. intens, viu, puternic. -
II. s.
1. electr, (villanykörte) bec n.;
2. metal., tehn. arzător n.
egoista  adj. şi s., pret. (nagyon önző) egoist m.
égőpiros  adj. roşu aprins
égöv  s. zonă f.; forró égöv zonă tropicală
egres  s.
1. agrişă ;
2. (egresbokor) agriş m.
egresbokor  s. agriş m.
égszínkék  adj. azuriu, albastru deschis
égtáj  s., pret. (világtáj) punct n. cardinal
egy1   num.
I. cu val adj.
1. un m., o f.; egy ízben o dată; egy lova van a avea un cal;
2. egy darabban într-o bucată;
3. acelaşi m., aceeaşi; egy véleményen vagyunk suntem de aceeaşi părere;. -
II. cu val subst.
1. unu m., una f.;
2. (dolog) un singur lucru; egyet mondhatok pot să spun un singur lucru;
3. (pénzegység) una, unu; egy húszért adja vinde cu unu douăzeci;
4. (hely, utca, ajtó) unu, una; földszint egy parter unu
egy-egy  num. câte un, câte o
egyágyas  adj. cu un pat; egyágyas szoba cameră cu un pat
egyáltalán  adv.
1. deloc; egyáltalán nem hallottam n-am auzit deloc;
2 . absolut
egyaránt  adv. deopotrivă, la fel, în aceeaşi măsură
egybeesik  vb. intr. a coincide (cu...)
egybefonódik  vb. intr. a se îmbina
egybegyűjt  vb. tr., pret
1. a aduna; a întruni; egybegyűjti a tanulókat a aduna elevii;
2 . a strânge, a aduna; egybegyűjti a füzeteket a strânge caietele
egybegyűlik  pret. (összegyűlik) a se aduna; a se întruni
egybehangol  vb. tr. (összehangol) a coordona
egybehív  vb. tr., of., pret. (összehív) a convoca
egybeír  vb. tr. a scrie împreună (sau într-un singur cuvânt)
egybekel  vb. intr., pret. (házasságot köt) a se căsători
egyben  adv.
1. (egy darabban) într-o bucată, întreg;
2. publ. (egyúttal) totodată, în acelaşi timp
egybeolvad  vb. intr.
1. (összeolvad) a se contopi;
2. (egyesül) a fuziona, a se uni, a se contopi
egybevág  vb. intr.
1. geom. a fi congruent, a coincide;
2. a concorda
egybevágó  adj., geom. congruent