magyar-román szótár

új keresés


d betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 ... 551-566

d  s., muz. re m.
dac  s. îndărătnicie, încăpăţânare f.
dacára  postp. (ellenére) în ciuda; annak
dacára, hogy ... în ciuda faptului că …, cu toate că ...
dacol  vb. intr.
1. (dacból ellenszegül) a se împotrivi cu încăpăţânare; dacolaz erőszakkal a se împotrivi (cu încăpăţânare) violenţei; dacolvalakivel a sfida pe cineva;
2. (bátran szembeszáll) a înfrunta cu bărbăţie; dacola viharral a înfrunta cu bărbăţie viforul
dacos  adj. îndărătnic, recalcitrant
dadog  vb. intr. a se bâlbâi, a gângavi
dadogó  adj. bâlbâitor, gângav
dagad  vb. intr.
1. a se umfla;
2. (tenger, ár) a creşte
dagadt  adj. umflat, fam. gras
dagály  s.
1. geogr. flux n. apály és dagály flux şi reflux;
2. filol. exuberanţa f. figurilor de stil
dagályos  adj. bombastic, declamator; emfatic, umflat, pompos
daganat  s.
1. umflătură f.;
2. med. tumoare f.; rákos daganat tumoare canceroasă
dagaszt  vb. tr.
1. (tésztát) a frământa;
2. pret. a umfla, a face să se umfle; dagasztja a szél a vitorlát vântul umflă pânzele corăbiei
dajka  s. doică, dădacă f.
dajkál  vb. tr. a dădăci
dák  
I. adj., ist. dac, dacic; a dák nép poporul dac. -
II. s. dac m. a dákok dacii m. pl.
dákó  s., joc. tac n.
dakszli  s. (tacskó, borzeb) boldei, cotei, baset m.
daktilus  s., filol. dactil m.
dal  s.
1. cântec n. dalra gyújt a intona un cântec;
2. (madárdal) cântec (de pasăre)
dalárda  s. cor n., ansamblu n. coral
dalia  s.
1. (vitéz, harcos) viteaz m.;
2. pret. (szép szál férfi)
bărbat m. chipeş (sau bine făcut)
dália  s., bot. dalie, gherghină f.
daliás  adj.
1. înv. (bátor, hősies) brav, viteaz, curajos;
2. pret. (délceg) voinic, bine făcut
dallam  s.
1. melodie f.;
2. lingv. intonaţie f.
dallamos  adj. melodios, melodic, armonios
dalmát  
I. adj. dalmát; a dalmát part ţărmul dalmatic. -
II. s. dalmat m.; a dalmátok dalmaţii m. pl.
dalmű  s., muz. operă f.; dramă f. lirică
dalnok  s., înv.,
1. (énekes) cântăreţ m.
2. (lírai költő) poet m. (liric)
dalol  vb. tr. (şi intr.), pret. a cânta
dalos  
I. adj. cântător. -
II. s. cântător m.
dámvad  s. dam m.
dán  
I. adj. danez; dánnő daneză f. -
II. s.
1. danez m.; a dánok danezii m. pl.;
2. limba daneză, daneza
dandár  s., mil brigadă
dankasirály  s. pescăruş m. râzător
dara  s.
1. urluială f.;
2. (búzadara) griş n.;
3. (csapadék) măzăriche
darab  s.
1. bucată f.; darabokra tép a rupe în bucăţi;
2. (készletből, gyűjteményből) bucată;
3. egy darabig un timp;
4. (színdarab) piesă f. (de teatru)
darabol  vb. tr.
1. a îmbucătăţi, a tăia în bucăţi;
2. mine a fărâma, a concasa
darabolás  s. tăiere f. în bucăţi, îmbucătăţire
darabos  adj.
1. bolovănos; grunjos, grunzuros; sare grunjoasă;
2. fig. (kissé faragatlan) grosolan, dur;
3. fig. (nehézkes, nem gördülékeny) greoi; darabosa stílusa a avea un stil greoi
darál  vb. tr.
1. (kávét) a râşni, a măcina în râşniţă;
2. (húst) a da prin maşina de tocat, a toca;
3. (darának őröl) a urlui
daráló  s. râşniţă, pop. morişcă f.
darált  adj.
1. măcinat; daráltkávé cafea măcinată;
2. tocat; darálthús carne tocată
darázs  s. viespe f.
darázsfészek  s.
1. viespar n.
2. cul. cuib n. (de viespe), melc m.
darázsölyv  s., ornit. viespar m.
dárda  s., ist suliţă f. (scurtă), lance, înv. dardă f.
dáridó  s. zaiafet n., chef n. mare, pop. chiolhan n.
daróc  s. pănură f.; şiac n.
daru1   s., ornit. cocor m.