román-magyar szótár

új keresés


urma betű

Lapozás: 1-7

urm|a -ez, -at i
I. ts
1. követ (vkit, vmit), kísér;
2. halad, megy; a urma un drum valamely úton halad;
3. követ (vmit); a urma sfaturile cuiva valakinek a tanácsát követi;
4. isk látogat, jár;
5. orv a urma un tratament kezelésre jár, orvosi kezelés alatt van. -
II. tn
1. következik;
2. folytatódik; va urma folytatása következik
urm|ă -e n fn
1. nyom; nici urmă se híre, se hamva; nyoma sincs; pe urmele cuiva valakinek a nyomában;
2. vég; (cel) de pe urmă végső, utolsó;
3. din urmă
a. hátulról,
b. utóbbi, megelőző;
4. în urmă
a. hátul; átv is a rămâne în urmă hátramarad, lemarad;
b. mögött; am lăsat în urmă satul magunk mögött hagytuk a falut;
c. ezelőtt, azelőtt; cu câteva zile în urmă néhány nappal ezelőtt;
5. pe urmă később;
6. în urma cuiva (v a ceva)
a. után,
b. mögött,
c. következtében;
7. în cele din urmă végtére, utóvégre; la urma urmelor végeredményben, végül is
urm|are -ărin fn
1. követés;
2. következmény;
3. következés; prin urmare következésképpen;
4. folytatás
urmăr|i -esc, -it ts i
1. üldöz;
2. jog köröz;
3. követ;
4. átv törekszik; a urmări un scop valamely cél elérésére törekszik;
5. átv figyelemmel kísér
urmărit|or -oare, -ori, -oareh és n fn üldöző
urmaş -ă, -i, -e h és n fn
1. utód, leszármazott;
2. jog örökös
următ|or -oare, -ori, -oaremn következő