magyar-román szótár

új keresés


k betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 2501-2540

kalander  s., tehn. text. calandru n.
kalandor  s., peior. aventurier m.
kalandornő  s., peior. aventurieră f.
kalandos  adj. aventuros, cu aventuri, cu peripeţii
kalandozik  vb. intr. (bolyong) a colinda
kalangya  s., pop. claie f.
kalap  s. pălărie f.; kalapot emel a-şi ridica pălăria
kalapács  s. ciocan n.t
kalapácsol  vb. tr. (şi intr.) a ciocăni
kalapácsvetés  s.,
sp. aruncare f. de ciocan
kalapál  vb. tr. (şi intr.)
1. a ciocăni;
2. kalapál
a szíve îi bate tare inima
kalapos  
I. adj. cu pălărie. -
II. s.pălărier m.
kalaposnő  s. modistă f.
kalász  s. spic n.; kalászba szökken a da în spic, a înspica
kalászos  
I. adj. cu spic. -
II. s. cereale n. pl.
kalauz  s.
1. (autóbuszon, villamoson) taxator m., taxatoare f.;
2. (vonaton) conductor m.;
3. (vezető) călăuză, ghid m.
kalauzol  vb. tr. a călăuzi, a conduce
kalcium  s., chim. calciu n.
kaleidoszkóp  s. caleidoscop n.
kalendárium  s.
1. calendar n.;
2. almanah n.
kaliba  s. colibă f.
kaliber  s., tehn. calibru n.
kalibrál  vb. tr., tehn. a calibra
kalifa  .s., ist. calif m.
kalifátus  s., ist. califat n.
kalimpál  vb.
I. intr.
1. a clămpăni;
2. (zongorán) a zdrăngăni. -
II. tr. (zongorán vmit) a zdrăngăni
kálisalétrom  s., chim. salpetru n., azotat m. de potasiu
kalitka  s. colivie f.
kálium  s., chim. potasiu n.
kalló  vb. tr., înv. (ványol, tömörít) a piua
kallózás  s., sp. (úszásban) craul n.
kaloda  s., ist. butuc m.
kalória  s.
1. fîz. calorie;
2. biol. calorie
kaloriméter  s., fiz. calorimetru n.
kalóz  s. pirat, corsar m.
kalózkodás  s. piraterie f.
kalózkodik  vb. intr. a face piraterie
kálvária  s.
1. rel. Calea Crucii;
2. arte operă de artă reprezentând drumul Golgotei;
3. pret. calvar n.
kályha  s. sobă f.
kályhacsempe  s. cahlă f.
kályhacső  s. burlan n. (de sobă)
kályhás  s. sobar m.
kamara  s.
1. pop. (éléskamra) cămară f. (de alimente);
2. pol. cameră f.
kamarazene  s. muzică f. de cameră
kamasz  s. adolescent m.
kamaszkor  s. (serdülőkor) pubertate f., vârsta f. pubertăţii (sau a adolescenţei)
kamat  s., ec.fin. dobândă f.
kamatoz|ik  vb. intr., com. a aduce dobânzi
kamatoztat  vb. tr.
1. a da cu dobândă;
2 . fig. a fructifica
kaméleon  s.
1. zool. cameleon m.;
2. pret., peior. cameleon